Till toppen

Kunskapsinitiativet driver förvaltningsstyrningen framåt Kunskapsinitiativet är ett forskningsprojekt som drivs av Linköpings Universitet. Medlemmarna representeras av både myndigheter och privata näringslivet. Inom initiativet samverkar forskare och de som praktiskt arbetar med