Till toppen

Partnerskap är en av grundstenarna i CoreChange. Konsultmarknaden är i konstant förändring och när vi startade bolaget valde vi, istället för att konkurrera på samma sätt som de flesta andra