IT Controls Advisory inom Medical devices

Utveckling och underhåll av kontrollramverk för IT
Förvaltning av IT-kontroller för globalt medicinteknikbolag med fokus på risk.
CoreChange ansvarade för ledningsfunktionen och bistod med expertkompetens vid etableringen av ledningssystem för informationssäkerhet för global leverantör inom medicinteknik.
Under 3 år leddes först projekt och sedan förvaltning av medarbetare från CoreChange. Grundläggande funktioner för ledningssystemet etablerades och underhölls.
Projektet ledde till en signifikant minskning av antalet anmärkningar vid revisioner. Etableringen av ramverket ledde till en ökad förståelse för vilka IT-relaterade risker som accepterades inom verksamheten.