Etablering av förvaltningsstyrning enligt pm3 för Svenska Kraftnät

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som ansvarar för att utveckla och förvalta det svenska stamnätet för el. Svenska kraftnät har också systemansvaret för el, allts att hela tiden se till att det råder balans mellan produktion och förbrukning av el.

Svenska kraftnät har de senaste åren vuxit kraftigt och som en konsekvens av det beslutat att införa pm3 som förvaltningsstyrningsmodell och därigenom uppnå en mer lätthanterlig och tydligare förvaltningsorganisation.

Vi på CoreChange har hjälpt Svenska kraftnät med förändringen genom att leda införandeprocessen genom ett stort antal workshops.  I vårt uppdrag har också ingått att tillsammans med förvaltningsledarna ta fram förvaltningsplaner för samtliga förvaltningsobjekt, vilket även inneburit coachning av förvaltningsledningar och styrgrupper i deras nya roller.

Vill du veta mer? Prata gärna med Gunilla Ek eller Robert Åberg på CoreChange.