Strukturerad Masterdata för NCC

Kvalitativ information tillgänglig för NCC
NCC hade behov att ta nästa steg kring tillgängligheten av harmoniserade master data för att öka dess kvalitet. NCC tog därför beslutet att införa en ny MDM plattform med syftet att minska risken för stopp i värdeskapande processer genom att göra kvalitativ information lättillgänglig .

CoreChange var i rollen som projektledare ansvarig för planering och genomförande av Masterdata projektet tillsammans med nyckelpersoner från kunden. Uppdraget innebar initialt att definiera upp scoopet för Masterdata management plattformen. Därefter utvärderades ett antal olika lösningar och val på produkt togs. Även integrationer till källsystem utvecklades samt en Governance struktur inrättades. Lösningen ökade den operativa effektiviteten och minskade kostnaderna genom att förbättra datakvaliteten. Effekten blev en Minskad time-to-market genom att göra kvalitativ information lättillgänglig och förenklad för utvecklingsinsatser.