Spårbarhetsprojekt på Ringhals

CoreChange har på uppdrag av Vattenfall IT genomfört en förstudie på Ringhals AB inkluderat krav och funktionalitet gällande införandet av en spårbarhetslösning för ankommande gods till deras förråd. Arbetet innefattar analys av befintliga möjligheter inom ramen för befintlig ERP-lösning, genomlysning av aktuella tredje parts produkter, kommande integrationsbehov samt översyn av mobilitetslösningar. Leveransen innefattade en grov mappning mot tänkbara lösningar, potentiella scenarios och förslag på åtgärder och stegen framåt.

Nästa steg är att CoreChange med start i februari genomför en business blueprint för införandet av SAP WM.

Vill du veta mer? Kontakta Erik Glasmästar på CoreChange