SAP JAM implementation för TUI

TUI Nordic, känt i Sverige som Fritidsresor, har i sitt arbete mot visionen “Making holiday experiences special” bland annat  fokus på att kunna leverera de bästa resealternativen och ge den bästa servicen till sina kunder. Som en del i det arbetet har man valt att införa SAP JAM som ett internt samarbetsverktyg i vilket man länkar samman kundservice i alla de fyra nordiska länderna med personal på de olika destinationerna. Funktionaliteten innebär nya möjligheter för samarbeten och informationsdelning som till exempel tips och recensioner på tidigare kundförfrågningar om service och utbud på destinationerna, filer, konversationer, bilder och mycket mer.

CoreChange har bidragit med projektledning för hela den nordiska implementationen av SAP JAM, från teknisk uppsättning till förändrade arbetsprocesser för över 200 arbetare i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Vill du veta mer? Prata gärna med Emelie Åkerberg på CoreChange.