SAP GTS Implementation

Ett stort globalt tillverkande företag hade identifierat ett behov av att omgående utveckla sitt systemstöd för att bättre stödja bolagets processer inom export kontroll. Beslut togs därför att implementera SAP Global Trade Services (GTS) för att stödja företaget kärnprocesser som hanteras i olika legacy system. Projektet genomfördes som ett ”fast-track” projekt och omfattade bland annat produktklassificering, Sanctioned Party List screening, Export licensehantering och Embargo. Ett strategiskt initiativ vars resultat var avgörande för företagets export kontroll och framtida SAP strategi.

CoreChange fick i uppdrag att leda förändringen och implementeringen av det nya systemet. Uppdraget innefattade flera olika roller såsom affärsprojektledare, IT projektledare, upphandlingsstöd, lösningsarkitekt och teknisk arkitekt. Under loppet av 12 månader implementerades SAP GTS och integrerades med företagets system för produkter, kunder och leverantörer. På grund av projektets omfång och en aggressiv tidsplan var användandet av standardfunktionalitet avgörande. Projektet resulterade i en framgångsrikt implementerad lösning för export kontroll globalt i företaget.

Vill du veta mer? Prata gärna med Andreas Buskas på CoreChange.