Implementation av MS Dynamics NAV

Jarl Häller koncernen, inkluderat varumärkena NewHouse och Scandress, hade ett stort behov av att utveckla sitt systemstöd för att bättre stödja bolagens processer och kommande affärsbehov. Koncernen tog därför beslut att införskaffa och implementera ett nytt affärssystem med kringliggande systemlösningar för bolagens samtliga processer. Ett strategiskt initiativ vars resultat var avgörande för koncernens framgång.

CoreChange fick i uppdrag att projektleda förändringen och implementeringen av den nya affärslösningen. Under loppet av 10 månader ersattes kundens befintliga affärssystem med Microsoft Dynamics NAV. Ekonomi-, lager-, inköps-, planerings-, försäljnings- och distributionsprocesserna hanterades inom Dynamics NAV och utvecklades av en lokal tredjepartsleverantör. Inom scope fanns även en förbättrad webbdistribution, en ny point-of-sales-lösning (LS Retail POS) samt en ny e-handelsplattform. På grund av projektets omfång och en snäv tidsplan var användandet av standardfunktionalitet avgörande.

Projektet resulterade i en framgångsrik lansering av Dynamics NAV inkluderat en ny POS-lösning samt plattform för e-handel.