Mattias Grönberg

”…”

Jag drivs av min passion för att leda och utveckla människor genom att strukturera komplex information för att underlätta kommunikationen mellan ledning och organisation. En annan drivkraft är att facilitera förändring och nå uppsatta resultat.

Jag har jobbat i IT-branschen i över 20 år, och som konsult i 12 år med bland annat förändringsledning, verksamhetsstyrning och processutveckling. Jag har alltid varit intresserad av att se hur teknik kan hjälpa oss människor att förbättra våra liv. Jag har jobbat med uppdrag i flertalet branscher, och har själv kunnat konstatera att digitala frågeställningar tar allt större plats i besluten på högsta ledningsnivå. Att få vara med och hjälpa organisationer som vill anpassa sig efter den digitala transformationen är oerhört spännande och något som driver oss alla på CoreChange.

På fritiden ägnar jag mig bland annat åt att träna simhopp och att förbättra min franska, det ger både fysisk och mental balans i livet.

https://www.linkedin.com/in/mattiasgronberg/