Innovation inom Offentlig sektor

CoreChange älskar innovation. Ett tecken på det är att innovation är en central del i både vår vision och i vår strategi. Innovation driver oss internt men givetvis också hos våra kunder. Inom offentlig sektor har vi varit drivande i framtagande av innovationsprocesser, drivit innovationsprojekt samt genomfört studier för att säkerställa organisationers innovativa arbetssätt. 

Idag är en bråkdel av alla lösningar som tas fram framgångsrika. CoreChange har därför valt att jobba med kunddriven utveckling av nya tjänster och produkter för att säkerställa att vi förstår det verkliga behovet och värdet i den nya lösningen. För att göra detta jobbar vi med service design metodiker kombinerat med innovation och ett agilt arbetssätt för att utveckla nya lösningar.

 Det agila arbetssättet ger flexibilitet, då vi i varje sprint lär oss mer om behoven kan vi snabbt ändra riktning och jobba efter de insikter vi skaffar oss. Service Design och kvalitativa metoder appliceras för att skaffa förstahandskunskap från kunder och är A och O i innovationstänket för att hitta guldkornen som kommer lösa kundens behov och skapar värde på riktigt.

Vill du veta mer? Prata med Sofia Altås eller Marie Almlöf på CoreChange.