Inköpsprogram för ledande biltillverkare

CoreChange stöttar en ledande tillverkare inom fordonsbranschen kring ett genomgripande effektiviserings program avseende inköp av material och tjänster. Syftet är att centralisera administrativa funktioner, stärka leverantörsrelationer och implementera en modern och effektiv affärssystemplattform. .

CoreChange projektleder arbetet med att implementera SAP Best Practise lösningar för inköp och leverantörsutveckling med SAP Supplier Lifecycle Management (SLC).

Vill du veta mer? Prata gärna med Erik Glasmästar på CoreChange
erik.glasmastar@corechange.se
+46 730 82 56 04