Haninge kommun – från skattemedel till förvaltningsstyrning

För att möta medborgarnas krav att för samma skattemedel öka medborgarservicen i en kommun med dynamisk tillväxt och med en snabb befolkningsökning krävs ordning och reda på alla investeringar även IT och systemstöd. Med centrala IT-avdelningen i spetsen, beslöt man att införa en för alla kommunala verksamheter gemensam och uppdaterad modell för effektivare förvaltning av existerande systemstöd med närmare samverkan mellan verksamhet och IT.

CoreChange fick i uppdrag att bistå kommunen att uppdatera den egna förvaltningsstyrningsmodellen, och ta det första steget i att ena alla kommunens förvaltningar runt samma terminologi, leverans till verksamheten och styrande dokument samt integrera denna modell med kommunens befintliga verksamhetsplanerings- och budgetprocess. Visionen är att kunna tydligt visualisera en koppling från intäkter från skattemedel till utgifter för varje systemstödsområde.

Vill du veta mer? Fråga Pia Hovberg på CoreChange.