SAP Fieldglass – inköp av konsulter och projekt

”Ett helhetsgrepp inom inköp av konsulter och projekt”

Inköp och hantering av konsulter och projekt är en betydande kostnadspost för stora organisationer, och trenden ökar då många företag i allt större utsträckning tar hjälp av extern arbetskraft.

Inköp och hantering av extern arbetskraft och projekt innehåller i sin natur stora utmaningar där stor potential till effektivisering och besparing kan realiseras.

CoreChange har nyckelkompetens inom samtliga delar av verksamhet och IT där insatser behöver göras för att bland annat realisera ökad effektivitet, visibilitet och besparing:

–        Förstudie
–        Upphandling
–        Arkitektur och integrationsanalys
–        Effektivisering och etablering av enhetliga processer
–        Implementation

Vi är stolta över att ha fått förtroendet att implementera SAP Fieldglass inom ett globalt Telekomföretag.

Kontakta oss för mer information om hur inköp och hantering av konsulter och projekt kan effektiviseras.

(På engelska används ofta ordet ”Contingent workforce” för konsulter och ”Statement of Work, SoW” för projekt eller tjänster)