E-handel för ökad avtalstrohet

CoreChange fick i uppdrag att genomföra en förstudie för att ta fram ett beslutsunderlag kring så kallade certifierade beställare för e-handel som visat sig framgångsrikt i andra kommuner. Genom att beskriva ett nuläge och ett börläge tog man inom ramen för förstudien fram en övergripande handlingsplan för införandet som ett samspel mellan ekonomi/upphandlingsenhet och respektive förvaltningsledning samt verksamhet och IT

Med förstudiens hjälp kunde man från kommunledningens sida börja planera för ett införande av utbildningsinsats och ett e-handelssystem.

  • En övergripande nytto- och investeringskalkyl för införandeprojektet de närmsta fyra åren
  • Kunskapsöverföring från andra kommuner med erfarenhet av införande av e-handel
  • Ett med verksamheten förankrat förändringsarbete med en övergripande handlingsplan för införande av certifierade beställare
  • Förslag på ny inköpsorganisation

”Vi fick en ökad insikt i vilka steg vi behöver ta och hur vi ska finansiera ett så här pass stort förändringsprojekt för vår verksamhet.” Cecilia von Sydow, Ekonomichef

Vill du veta mer? Prata med Mattias Grönberg på CoreChange, 010- 102 43 43.