Nya affärer i Norge

CoreChange har funnits i snart 3 år. Verksamheten startade  i Stockholm och sedan slutet 2014 finns vi även i Göteborg. Vi växer stadigt med riktigt kompetenta och roliga medarbetare. Vi adderar nya spännande kunder och utvecklar befintliga relationer inom de kompetensområden vi verkar. Kort och gott. Det går bra för CoreChange.
CoreChange har en vision där vi genom våra partnerskap agerar på en nordisk marknad.  Under de senaste veckorna har vi gjort flera avslut på den norska marknaden inkluderat change management leveranser för Telecom-bolag och för Energimarknaden i Osloregionen. Dessutom har vi precis tecknat en överenskommelse för ett större projekt gällande en utrullning av en SAP-lösning för tung industri. Det är en väldigt bra möjlighet för CoreChange att på allvar få fotfäste på den norska marknaden. Med det menar vi etablering av en lokal verksamhet i Oslo som kommer få samma fina start som vi haft för bolagen i både Stockholm och Göteborg.
Frågor eller funderingar? I så fall prata gärna med Magnus Åberg, +46 76 459 232